Microsoft Windows and Office ISO Download Tool – Công cụ này cho phép dễ dàng và thoải mái tải xuống ảnh đĩa Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10 (ISO) chính hãng trực tiếp từ máy chủ của Microsoft, cũng như Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019, Expression Studio và Office cho Mac .

Trước đây, Microsoft đã cung cấp hình ảnh đĩa cho nhiều sản phẩm của họ thông qua nhà thầu phụ “Digital River”. Các bản tải xuống này đã được lấy vào đầu năm 2014. Sau đó, Microsoft đã thực hiện một số lựa chọn giới hạn các bản tải xuống có sẵn trên trang TechBench của họ. Công cụ của chúng tôi dựa trên TechBench và cung cấp một loạt các sản phẩm ẩn để tải xuống.

Microsoft Windows and Office ISO Download Tool

Tải về công cụ Microsoft Windows and Office ISO Download Tool

Công cụ dạng Portable không cần cài đặt, tải về mở sử dụng ngay

By admin

2 thoughts on “Microsoft Windows and Office ISO Download Tool”

Để lại bình luận